Hans Günter Radmann Arts and Novels

Pastell - Bleistift - Malerei - Romanautor

Ako si Hans Radmann, Interior Arkitekto, Artista, Bible Teacher at Manunulat ng mga Nobela

Ang unang biyahe sa Philippines ko sa 1994. Nagkasal ako sa Novaliches, Ang asawa ko ay Capizenia. Sa Homepage ko, magbibigay ako ng ilang impormasyon tungkol sa aking gawain bilang Artista. 

Sa palagay ko, maganda ang musika sa Tagalog at maririnig ko sa maraming Singers mula sa Pilipinas. Ang Buhay Filipino ay tema para sa aking mga Arts. Nakikilala ko ng ilang artista sa Panay at Bacolod City. May karanasan ko sa Boat-Tours kasama ng mga mangingisda. Ako´y Construction Worker din sa Probinsiya, espesyal pagkatapos ng YOLANDA.

Paki-enjoy ang Website ko.

Aplaya sa Lawigan

Lapu Lapu

Mga magandang Bangka

Guimaras Island

Sa Probinsiya - mga Tilapia diyan

Iloilo Harbour

Ang aming Lugar

Pasay sa Gabi

Bacolod City Arts and Entertainmant Place